Pirkšanas noteikumi

Distances līgums

Interneta veikala vietnes florivita.com īpašnieks SIA FloriVita, reģistrācijas numurs: 40203493013, juridiskā adrese: Raiņa iela 77-21, Jūrmala, LV-2011 (turpmāk – Pārdevējs), no vienas puses, un persona, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu florivita.com interneta veikala vietnē (turpmāk – Pircējs), no otras puses, noslēdz šādu Distances līgumu (turpmāk – Līgumu):

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti tīmekļa vietnē florivita.com.

1. Izmantotie termini

1.1. Pārdevējs – SIA FloriVita – interneta veikala vietnes florivita.com īpašnieks, reģistrācijas numurs: 40203493013, juridiskā adrese: Raiņa iela 77-21, Jūrmala, LV-2011.

1.2. Pircējs – fiziska persona, kas iegādājas Preces no Pārdevēja, nepilngadīga persona (vecuma grupā no 14 līdz 18 gadiem), kas rīkojas ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu (izņemot gadījumus, kad apmaksa tiek veikta no personīgajiem līdzekļiem), juridiska persona vai personas pilnvarots pārstāvis.

1.3. Prece – ar rokām darinātie ēdamie pušķi un kompozīcijas, kā arī to papildu aksesuāri: atklātnes, dāvanu aploksnes, toperi.

1.4. Ēdamais pušķis – dekoratīvs izstrādājums, kas sastāv no divu veidu elementiem:

  • ēdami elementi (piemēram, žāvēti augļi, rieksti, konfektes u. c.), kas paredzēti ēšanai;
  • neēdami elementi (atbalsta daļas, iepakojums, dekoratīvie aksesuāri), kas pilda pušķa atbalsta un dekorēšanas funkcijas un nav paredzēti ēšanai.

1.5. Noteikumi – šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Pārdevēja piedāvāto Preču iegādes nosacījumus, kā arī to apmaksas noteikumus, Preču piegādes kārtību, kā arī Preču atgriešanas kārtību, pušu atbildību, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar Preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā pēc adreses https://florivita.com.

1.6. Pirkšanas–pārdošanas līgums – līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, veicot pirkšanas-pārdošanas darījumu saskaņā ar Interneta veikala noteikumiem.

1.7. Interneta veikals – Pārdevēja tirdzniecības platforma, kas atrodas internetā pēc adreses https://florivita.com, kurā Preces tiek pārdotas attālināti.

1.8. Saņemšanas punkts – FloriVita birojs, kas atrodas Talsu šosejā 39, 2.korp., 2.stāvā, Jūrmalā, LV-2016.

1.9. Pasūtījums – Pircēja veikts tiešsaistes pasūtījums Interneta veikala tīmekļa vietnē pēc adreses https://florivita.com, kurā Pircējs norāda: Preces, kuras vēlas iegādāties, Pasūtījuma apmaksas veidu, Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu.

2. Pamatnosacījumi

2.1. Šie Preču iegādes noteikumi un nosacījumi florivita.com interneta veikalā kalpo, lai informētu par Pārdevēju un izklāstītu noteikumus un nosacījumus, ar kādiem Preces tiek piedāvātas pārdošanai Pircējiem.

2.2. Šie Noteikumi ir saistoši jebkuru Preču pirkšanas un pārdošanas darījumu veikšanai starp Pārdevēju un Pircēju. Mēs ļoti iesakām rūpīgi iepazīties ar Noteikumiem, pirms veikt Preču pasūtījumu Interneta veikalā, un pārliecināties, ka tos pilnībā saprotat. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir jāpieņem šie Noteikumi kopā ar Privātuma politiku, lai pabeigtu savu Pasūtījumu. Nepiekrītot Noteikumiem, Pasūtījums nav izpildāms.

2.3. Ieteicams saglabāt Noteikumu drukāto kopiju turpmākai uzziņai.

2.4. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie Noteikumi var tikt mainīti saskaņā ar noteiktajiem noteikumiem. Katram jaunam Preču pasūtījumam ieteicams vēlreiz izlasīt pašreizējo Noteikumu versiju, lai pārliecinātos, ka pilnībā saprotat noteikumus un nosacījumus, kas tiks piemēroti jūsu Pasūtījumam. Noteikumi pēdējo reizi tika atjaunināti 2023. gada 15. novembrī.

2.5. Interneta veikals florivita.com ir tiešsaistes mazumtirdzniecības veikals, kas paredzēts patērētājiem, kuri iegādājas Preces personīgām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām, kas nav saistītas ar komerciālu vai profesionālu darbību.

3. Informācija par Pārdevēju

3.1. Šie Noteikumi attiecas uz Preču iegādi tīmekļa vietnē florivita.com. Pārdevējs ir SIA FloriVita, kas ir atbilstoši reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā, reģistrācijas numurs: 40203493013, juridiskā adrese: Jūrmala, Raiņa iela 77–21, LV-2011. Biroja adrese: Jūrmala, Talsu šoseja 39, 2.korp, 2.stāvs, LV-2016. Kontaktinformācija: tālr. +371 29481699, florivita.info@gmail.com.

3.2. Detalizēta informācija par Pārdevēju ir sniegta sadaļā >> “Par mums“.

3.3. Pārdevēja kontaktinformācija ir norādīta sadaļā >> “Kontakti“.

4. Preces

4.1. Pārdevējs norāda, ka visi Ēdamie pušķi ir roku darbs, tāpēc var būt nelielas novirzes no tīmekļa vietnē redzamā attēla.

4.2. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir tikai ilustratīvs nolūks. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi attēlos Preces krāsas, lai gan Pārdevējs ir darījis visu iespējamo, lai Preces krāsas tiktu attēlotas pēc iespējas precīzāk. Pircējs saprot, ka Preces var nenozīmīgi atšķirties no to attēliem.

4.3. Pircējs piekrīt, ka pušķim var būt variācijas un īpatnības, un tīmekļa vietnē redzamais attēls sniedz tikai vispārēju priekšstatu par izstrādājuma veidu. Puses vienojas, ka Pircējam nebūs nekādu pretenziju saistībā ar iespējamām atkāpēm no pušķa krāsu gammas, formas un izmēra dažādu faktoru dēļ.

4.4. Preču piegādes iepakojums var neatbilst tam, kas redzams Interneta veikala fotogrāfijās. Jebkuras iepakojuma izmaiņas, kas veiktas, lai nodrošinātu pareizu un drošu Preču piegādi, neietekmē Interneta veikala tīmekļa vietnē aprakstīto Preču īpašības, parametrus vai funkcionalitāti.

4.5. Ja vien nav norādīts citādi, visas Interneta veikalā piedāvātās Preces ir noliktavā. Ja izrādīsies, ka pieprasītās Preces nav noliktavā, Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksās Pircējam šo Preču izmaksas uz to pašu bankas kontu, no kura tika veikts maksājums, un Pasūtījums tiks anulēts.

4.6. Pārdevējs patur tiesības noteikt minimālo un maksimālo Preču vienību skaitu un cenu, ko var iekļaut vienā Pasūtījumā konkrētām Precēm.

5. Ēdama pušķa lietošana

5.1. Ēdamais pušķis ir dekoratīvs izstrādājums, kas ietver šādus elementus:

  • ēdami elementi – žāvēti augļi, rieksti, konfektes u. c., kas paredzēti ēšanai;
  • neēdami elementi – atbalsta daļas, iepakojums un dekoratīvie aksesuāri (lente, uzlīme, vizītkarte u.c.), kas kalpo pušķa formas saglabāšanai un dekorēšanai un nav paredzēti ēšanai.

5.2. Pirms pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar informāciju par Preci, kas sniegta produkta lapas cilnē “Ieteikumi” vai šajos noteikumos. Šajā cilnē ir norādījumi par Ēdamā pušķa lietošanu.

5.3. Pircējam rūpīgi jāiepazīstas ar Ēdamā pušķa sastāvu produkta lapā vai šajos Noteikumos Interneta veikalā, lai pareizi atšķirtu ēdamos un neēdamos elementus.

5.4. Pircējam rūpīgi jāizlasa un jāievēro Ēdamā pušķa lietošanas ieteikumi, lai izvairītos no produkta bojāšanās un nodrošinātu tās drošu lietošanu.

5.5. Iegādājoties Ēdamo pušķi kā dāvanu, Pircējs apņemas informēt dāvanas saņēmēju par visiem šajos noteikumos un produkta lapā norādītajiem ieteikumiem un lietošanas nosacījumiem. Par dāvanas saņēmēja informēšanu ir atbildīgs Pircējs.

5.6. Pircējs ir atbildīgs par neēdamu Ēdamā pušķa elementu lietošanu uzturā, ja viņš nav ievērojis Interneta veikala sniegtos norādījumus un ieteikumus.

5.7. Interneta veikals neatbild par nepareizu Ēdamo pušķu lietošanu, ja Pircējs vai trešā persona ir izmantojusi produktu pretēji sniegtajiem ieteikumiem.

Derīguma termiņš un uzglabāšana

5.8. Ēdamā pušķa produktu/sastāvdaļu ražotāji un/vai piegādātāji ir atbildīgi par informācijas precizitāti attiecībā uz produktu īpašībām. Pārdevēja uzdevums ir pareizi nodot šo informāciju Pircējiem, ja vien likumā nav noteikts citādi. Kad tiesību akti noteiktām precēm nosaka derīguma termiņu, Pārdevēja pienākums ir nodrošināt, lai šīs preces tiktu pārdotas tā, lai Pircējam būtu iespēja tās izmantot pirms derīguma termiņa beigām.

5.9. Iesakām iepazīties ar katra Ēdamā pušķa derīguma termiņu un uzglabāšanas noteikumiem, kas norādīti produkta lapā īpašā cilnē “Uzglabāšana”.

5.10. Lūdzu, ņemiet vērā, ka derīguma termiņi un uzglabāšanas noteikumi var atšķirties atkarībā no konkrēta produkta, tāpēc precīzu informāciju par katru izstrādājumu skatiet produkta lapas cilnē “Uzglabāšana”.

Ieteikumi Ēdamā pušķa lietošanai

5.11. Sastāva novērtējums

  • Pirms iegādāties un lietot pušķi, pārbaudiet tā sastāvu, lai pārliecinātos, ka patērētājam nav alerģijas pret kādu no sastāvdaļām.
  • Pušķa sastāvs ir atrodams produkta lapā cilnē Informācija.

5.12. Izpakošana

  • Novietojiet pušķi uz jebkuras ērtas, stabilas virsmas.
  • Izsaiņojiet pušķi, uzmanīgi noņemot augšējo celofāna plēvi. Dekoratīvo iepakojumu nav nepieciešams noņemt.

5.13. Produktu izņemšana

  • Turiet pušķa pamatni, tad pavelciet uz augšu jebkuru ēdamo sastāvdaļu, un tā viegli atdalīsies no iesma vai iznāks kopā ar to.
  • Ja pušķis ir stāvējis ilgāk nekā divas nedēļas, ēdamo sastāvdaļu noņemšana no iesma var kļūt nedaudz apgrūtināta cukura kušanas un produkta pielipšanas pie iesma dēļ.

5.14. Brīdinājums

  • Noņemot ēdamās sastāvdaļas, lūdzu, pievērsiet uzmanību blakus esošo iesmu atklātajiem asajiem galiem un esiet uzmanīgi, lai nesavainotu sevi vai citus.
  • Ja pušķis ir paredzēts mazam bērnam, stingri iesakām to lietot tikai pieaugušo uzraudzībā.

5.15. Lietošana

  • Ja neesat uzreiz patērējuši visus pušķī esošos produktus, tas jāuzglabā saskaņā ar ēdamo pušķu uzglabāšanas norādījumiem, kas atrodas produkta lapas cilnē Uzglabāšana.
  • Ja pušķis satur žāvētus augļus, pirms lietošanas ieteicams tos nomazgāt.

6. Personas datu apstrāde

6.1. Pircēja personas datus Pārdevējs apstrādā saskaņā ar >> Privātuma politiku. Tā kā Privātuma politika ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa, Pircējs tiek aicināts rūpīgi iepazīties ar tās saturu un pārliecināties, ka tas pilnībā saprot un pieņem tās noteikumus.

7. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

7.1. Preces šajā Interneta veikalā var iegādāties šādas personas:

  • fiziskas personas, kas sasniegušas 14 (četrpadsmit) gadu vecumu;
  • juridiskas personas;
  • nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu vai ja viņi paši pārvalda savus līdzekļus.

7.2. Piekrītot šiem Noteikumiem, Persona apstiprina, ka tai ir tiesības iegādāties Preces šajā Interneta veikalā.

7.3. Pārdevējam ir tiesības tīmekļa vietnē florivita.com noteikt minimālo pasūtījuma vērtību. Informācija par minimālo Pasūtījuma summu vai Preču daudzumu ir norādīta Interneta veikala sadaļā >> «Apmaksa».

7.4. Pārdevēja noteiktā Pasūtījuma procedūra ļauj Pircējam pirms Pasūtījuma apstiprināšanas pārbaudīt un labot jebkādas kļūdas. Ieteicams rūpīgi pārbaudīt informāciju katrā Pasūtījuma veikšanas posmā.

7.5. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs, izveidojot iepirkumu grozu, ir ievadījis savus personas datus, piegādes adresi, pasta indeksu, izvēlējies maksājuma veidu, izlasījis Noteikumus un nospiedis pogu “Apmaksāt”, un pēc tam veicis maksājumu. Ja Pasūtījums nav apmaksāts, tiek uzskatīts, ka Līgums nav noslēgts. Pārdevējs var sazināties ar Pircēju pa norādītajiem kontaktiem, lai precizētu Pasūtījuma detaļas vai jautājumu gadījumā par Līguma izpildi.

7.6. Pēc Pasūtījuma veikšanas un apmaksas Pircējs saņems elektronisku apstiprinājumu par Pasūtījuma pieņemšanu.

7.7. Kad Pasūtījums būs gatavs nosūtīšanai, Pārdevējs par to informēs Pircēju pa e-pastu vai SMS.

7.8. Visi Pirkšanas-pārdošanas līgumi, kas noslēgti starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēti un saglabāti Interneta veikala datubāzē.

7.9. Noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt saņemt elektronisku rēķinu uz savu e-pasta adresi. Elektroniskais rēķins tiek nosūtīts darba dienās 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis Preci vai Prece ir nodota kurjerpasta dienestam.

7.10. Ja Pārdevējs nevar izpildīt Pasūtījumu, piemēram, tādēļ, ka Preces nav noliktavā, pārtraukta Preces pārdošana vai ir pieļauta kļūda tīmekļa vietnē norādītajā cenā saskaņā ar šiem Noteikumiem, Pārdevējs par to paziņos Pircējam, izmantojot e-pastu vai citu saziņas līdzekli, un Pasūtījums tiks atcelts. Priekšapmaksas gadījumā Pārdevējs atmaksā summu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

8. Tiesības grozīt noteikumus

8.1. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Veicot Preču pasūtījumu un slēdzot Līgumu, tiek piemēroti pirkuma brīdī spēkā esošie Noteikumi un nosacījumi. Visiem Pasūtījumiem, kas veikti pirms jaunās Noteikumu versijas ieviešanas, paliek spēkā tā Noteikumu versija, kas bija aktuāla Pasūtījuma veikšanas brīdī un nosūtīta Pircējam kopā ar Pasūtījuma apstiprinājumu.

8.2. Ja Noteikumi tiek grozīti saskaņā ar 7.punktu, Pārdevējs apņemas informēt Pircēju par šādiem grozījumiem, norādot Noteikumu grozījumu faktu un grozījumu datumu, kā aprakstīts šo Noteikumu 2.4.punktā.

9. Piegāde

Piegāde uz mājām

9.1. Preces Pircējam tiek piegādātas ar Pārdevēja izvēlēta kurjerpasta starpniecību.

9.2. Pircējam, veicot Pasūtījumu, ir jānorāda precīza Preču piegādes adrese.

9.3. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad tā saņemta no kurjera. Šajā brīdī uz Pircēju pāriet arī Preces nozaudēšanas vai bojājuma risks.

9.4. Saņemot Preci, Pircējam vai viņa pārstāvim ir jāpārbauda iepakojums kurjera klātbūtnē. Ja tiek konstatēti bojājumi, Jums nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju pa tālruni vai e-pastu florivita.info@gmail.com.

9.5. Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.

9.6. Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc piegādes pārbaudīt Preces iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu un komplektāciju. Pretenziju neesamība šajā termiņā nozīmē, ka Preces atbilst Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Preču izņemšana Saņemšanas punktā

9.7. Pircējs var saņemt pasūtītās Preces bezmaksas Saņemšanas punktā, ja vien sadaļā par Preču piegādi un saņemšanu nav noteikts citādi.

9.8. Kad Prece būs gatava piegādei, Pārdevējs par to paziņo Pircējam, izmantojot e-pastu vai citus pieejamos saziņas kanālus, tai skaitā telefoniski vai SMS.

9.9. Pircēja vai pilnvarotās personas pienākums ir saņemt Preci 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad no Pārdevēja saņemts paziņojums, ka Prece ir gatava nodošanai. Ja Preces saņemšanai noteiktais termiņš netiek ievērots, Pasūtījums tiek anulēts un Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma anulēšanas dienas, tiks atgriezti naudas līdzekļi par apmaksāto Preci.

9.10. Īpašumtiesības uz Preci pēc to izņemšanas Saņemšanas punktā pāriet Pircējam pēc Preces nodošanas.

9.11. Saņemot Preci Saņemšanas punktā, Pircējam ir jānorāda Pasūtījuma numurs un jāiesniedz personu apliecinošs dokuments.

9.12. Preces var saņemt tikai Pasūtījumā norādītā persona. Ja Preci saņem cita persona, tās dati ir jānorāda, veicot Pasūtījumu. Ja Pircējs pārstāv juridisku personu, var būt nepieciešama pilnvara.

9.13. Neparedzētu apstākļu gadījumā, ja pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējam ir nepieciešams mainīt Preces saņemšanai pilnvarotās personas datus, to var izdarīt, sazinoties ar mums pa e-pastu. Pircējam ir jāsniedz pilnīga informācija par jauno Preču saņēmēju, tostarp viņa personas datus.

9.14. Pircējam vai viņa pilnvarotajai personai, saņemot Preci, jāpārbauda iepakojums, daudzums, kvalitāte, sortiments un komplektācija:

  • ja tiek konstatētas jebkādas neatbilstības, Pircējam vai viņa pilnvarotajai personai ir tiesības atteikties no Preces;
  • Preces pieņemšana bez jebkādām piezīmēm apliecina Preces atbilstību Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

10. Preču cena un piegādes izdevumi

10.1. Interneta veikalā norādītās Preču cenas ir aktuālas. Pārdevējs garantē, ka darīs visu iespējamo, lai Pircēja Pasūtījuma veikšanas brīdī cenas būtu precīzas. Aktuālās Preču cenas ir atrodamas Interneta veikala sadaļā >> “Veikals“.

10.2. Lai gan cenas var mainīties, šīs korekcijas neietekmē jau noslēgto darījumu noteikumus un nosacījumus.

10.3. Preču cenas ir norādītas bez PVN, jo mūsu Precēm PVN netiek piemērots.

10.4. Piegādes izmaksas nav iekļautas Preču cenā. Interneta veikalā norādītā piegādes izmaksu summa var mainīties. Aktuālā informācija par Preču piegādes tarifiem un izmaksām, kā arī piedāvātajiem piegādes veidiem un tās termiņiem ir pieejama interneta veikala sadaļā >> “Piegāde“.

10.5. Ja tiek konstatēts, ka Preču cena ir nepareiza, Pārdevējam ir pienākums par to informēt Pircēju un atcelt Pasūtījumu. Lai iegādātos Preci par laboto cenu, Pircējam būs jāveic atkārtots pasūtījums. Jāatzīmē, ka Pārdevējam nav pienākuma nodrošināt Preces par nepareizu (pārāk zemu cenu), ja kļūda bija acīmredzama un Pircējs to varēja saprātīgi atpazīt.

10.6. Pircējam ir tiesības atcelt Pasūtījumu, sazinoties ar Pārdevēju ar attiecīgu pieprasījumu. Šādā gadījumā atmaksa tiks veikta tādā pašā veidā, kādā tika veikts maksājums. Ja Prece jau ir sagatavota nosūtīšanai vai atrodas piegādes procesā, Pircējam var rasties pienākums segt piegādes un iepakošanas izmaksas saskaņā ar šo Preču >> Atgriešanas politiku.

11. Apmaksa

11.1. Pircējs var izmantot vienu no turpmāk minētajiem veidiem, lai apmaksātu Preces:

  • izmantojot internetbanku;
  • ar maksājuma uzdevumu uz Pārdevēja bankas kontu;
  • ar maksājumu karti.

11.2. Veicot maksājumu uz Pārdevēja kontu, Pircējam maksājuma komentāra laukā jānorāda savs Pasūtījuma numurs, lai identificētu darījumu.

11.3. Pircējs, veicot maksājumu Pārdevēja kontā, apņemas apmaksāt rēķinu 3 (trīs) dienu laikā. Ja maksājuma termiņš tiek pārsniegts, Pasūtījums tiek anulēts.

11.4. Maksājumu apstrādi starp Pircēju un Pārdevēju veic trešās personas, kas nav to Līguma puses. Trešās personas, kas ir pilnvarotas veikt bezskaidras naudas darījumus, ir atbildīgas par Pircēja personas datu aizsardzību un apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību un drošību.

11.5. Interneta veikals nenodrošina Tax Free pakalpojumus.

12. Pircēja pienākumi

12.1. Aizpildot maksājuma veidlapu, Pircējam jānorāda tikai patiesi un aktuāli dati. Ja reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija mainās, Pircējam tā nekavējoties jāatjaunina.

12.2. Pircējam ir godprātīgi un precīzi jāizmanto Interneta veikals, nekaitējot tā darbībai un stabilitātei. Šī nosacījuma pārkāpuma gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt Pircēja piekļuvi Interneta veikalam un nav atbildīgs par iespējamiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar šādu rīcību.

12.3. Pircēja pienākums ir samaksāt un pieņemt Preces saskaņā ar šajos Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem.

12.4. Pircējam, saņemot Preci, tā ir rūpīgi jāpārbauda, lai pirms lietošanas pārliecinātos, ka tā atbilst pasūtītajai.

12.5. Pircējam ir pienākums ievērot arī citus 19.punktā minētos nosacījumus, ko nosaka šie Noteikumi un Latvijas Republikas likumdošana.

13. Pārdevēja pienākumi

13.1. Pārdevējs apņemas:

  • censties nodrošināt apstākļus, kas ļaus Pircējam efektīvi izmantot Interneta veikala pakalpojumus;
  • ievērot Pircēja privātumu, apstrādāt viņa personas datus tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem, >> Privātuma politiku un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

13.2. Pārdevējs apņemas ievērot visus šajos Noteikumos norādītos nosacījumus.

14. Kvalitātes garantija

14.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Preces, kas atbilst Interneta veikala tīmekļa vietnē norādītajiem aprakstiem, attēliem, kvalitātei un cenai. Tomēr Pircējs atzīst, ka Preču klāsts ir atkarīgs no sastāvdaļu pieejamības, kas iepirktas no trešo personu piegādātājiem.

14.2. Gadījumā, ja rodas apstākļi, kad piegādātāji nevar nodrošināt Preces izgatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas, Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka nav piegādātas tieši tās sastāvdaļas, kas norādītas Preces aprakstā. Šādos apstākļos Pārdevējs patur tiesības veikt nelielas izmaiņas Preces sastāvā.

14.3. Pārdevējs apņemas informēt Pircēju par jebkādām Preces izmaiņām pirms pirkuma veikšanas, izmantojot e-pastu vai citu izvēlēto saziņas veidu, tostarp telefona zvanu vai SMS īsziņu. Ja pirkums jau ir veikts, Pārdevējs 3 (trīs) dienu laikā informēs Pircēju par veiktajām izmaiņām, garantējot, ka mainītās Preces pēc apraksta, izskata, kvalitātes un cenas būs pēc iespējas tuvākas oriģinālajai Precei.

14.4. Pārdevējs apņemas izmantot līdzvērtīgas kvalitātes un cenas alternatīvas sastāvdaļas, lai nodrošinātu, ka izmainītā Prece atbilst norādītajām īpašībām un saglabā Preces kopējo vērtību un izskatu.

14.5. Pēc paziņojuma par Preces izmaiņām Pircējam ir tiesības atteikties no Preces un izbeigt Līgumu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam pilnā apmērā samaksāto summu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad no Pircēja saņemts paziņojums par atteikumu.

15. Preču atgriešana

15.1. Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, nenorādot iemeslu, atgriezt Preci Pārdevējam un saņemt naudas līdzekļus, izmantojot atteikuma tiesības.

15.2. Pirkšanas-pārdošanas līguma atteikuma tiesību izmantošanai noteiktais 14 (četrpadsmit) dienu termiņš tiek aprēķināts šādi: kad Pircējs vai viņa pārstāvis, kas nav pārvadātājs, saņem saskaņā ar Pirkšanas-pārdošanas līgumu iegādāto Preci.

15.3. Gadījumā, ja Pircējs nolemj pirms Preču piegādes atteikties no Pirkšanas-pārdošanas līguma, viņam ir pienākums par to informēt Pārdevēju, izmantojot Interneta veikalā norādīto kontaktinformāciju. Šāds atteikums tiek uzskatīts par Pasūtījuma atcelšanu.

15.4. Pircējs var aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu elektroniski Interneta veikala >> Atgriešanas politikas lapā, noklikšķinot uz pogas “Atgriešanas veidlapa”. Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam e-pastā apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

15.5. Pilnīga informācija par Preču atgriešanas iespējām ir norādīta Interneta veikala lapā >> Atgriešanas politika.

16. Atbildība

16.1. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas Interneta veikalā, tostarp par reģistrācijas laikā sniegtās informācijas pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas izriet no reģistrācijas veidlapā sniegtajiem kļūdainajiem vai neprecīzajiem datiem.

16.2. Pircējs ir atbildīgs par savu akreditācijas datu drošību un konfidencialitāti un nedrīkst tos izpaust trešām personām. Ja piekļuvi Pircēja kontam iegūst trešā persona, Pārdevējs šo personu uzskatīs par Pircēju, un pēdējais būs atbildīgs par visām viņa kontā veiktajām darbībām.

16.3. Ja tas nav pretrunā ar likumu, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz sniegto iespēju, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku un citiem dokumentiem.

16.4. Abas puses ir atbildīgas par Interneta veikala lietošanas ietvaros noslēgtā Līguma noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

16.5. Ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, Pārdevējs ir atbildīgs par tiešajiem Pircēja zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies šāda pārkāpuma paredzamā rezultātā. Zaudējumi uzskatāmi par paredzamiem, ja tie bija acīmredzams pārkāpuma rezultāts vai ja abas puses, noslēdzot Līgumu, apzinājās iespējamos zaudējumus.

16.6. Pārdevējs piegādā Preces tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai. Pircējs piekrīt neizmantot Preces komerciāliem mērķiem, un Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu peļņas, uzņēmējdarbības zaudējumiem vai iespēju zaudēšanu Pircējam.

16.7. Jebkuras domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju, kas rodas saistībā ar Pirkšanas-pārdošanas līgumu, tiek mēģināts atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās nebūs iespējama, strīdi tiks risināti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

17. Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles

17.1. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par jebkādiem Līguma pārkāpumiem vai kavējumiem tā izpildē, ja šādi pārkāpumi vai kavējumi radušies no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

17.2. Apstākļi, kas ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, ietver jebkuru notikumu vai darbību, ko Pārdevējs nevar novērst vai paredzēt.

17.3. Ja šādi neparedzēti apstākļi ietekmē Pārdevēja spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu:

  • Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par šādu apstākļu rašanos;
  • Pārdevēja saistību izpilde saskaņā ar Līgumu uz laiku tiek apturēta un izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts uz šādu apstākļu pastāvēšanas laiku. Ja šie apstākļi ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs vienojas par jaunu piegādes datumu pēc šo apstākļu izbeigšanās.

18. Informācijas apmaiņa

18.1. Ja Pircējs vēlas sazināties ar Pārdevēju rakstiski vai ja Noteikumi paredz, ka Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju rakstiski, Pircējam jānosūta e-pasts uz florivita.invo@gmail.com vai jānosūta ierakstīta vēstule uz adresi: SIA FloriVita, Raiņa 77–21, Jūrmala, LV-2011, Latvija.

18.2. Pārdevējs nosūtīs visus paziņojumus uz e-pasta adresi, ko Pircējs norādīja reģistrācijas laikā.

18.3. Atzīmējot izvēles rūtiņu “Piekrītu saņemt akcijas un jaunumus no florivita.com pa e-pastu”, Pircējs piekrīt saņemt informāciju un reklāmas materiālus par pakalpojumiem un produktiem no Pārdevēja, izmantojot SMS un tālruņa zvanus uz norādīto mobilā tālruņa numuru, kā arī pa e-pastu.

19. Citi noteikumi

19.1. Uz visiem līgumiem starp Pārdevēju un Pircēju attiecas šie Noteikumi un tajos skaidri minētie dokumenti. Izmaiņas šajos Noteikumos var tikt veiktas tikai rakstiski.

19.2. Pircējam ir noteiktas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības gadījumā, ja tiek iegādātas Preces, kas neatbilst noteiktajiem kvalitātes standartiem. Nekas no šo Noteikumu nosacījumiem nav uzskatāms par ierobežojumu Pircēja iespējām izmantot šīs tiesības.

19.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus citai personai, kas neietekmē Pircēja tiesības un Pārdevēja pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, ievietojot informāciju par nodošanu Interneta veikalā.

19.4. Pircējs nedrīkst nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem trešajām personām bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas.

19.5. Ja kāds no šiem Noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie noteikumi paliek spēkā. Jebkurš nosacījums, kas atzīts par spēkā neesošu vai tikai daļēji neizpildāmu, paliek spēkā tiktāl, ciktāl tas nav atzīts par tādu.

19.6. Pārdevēja nespēja izmantot savas tiesības saskaņā ar šo Līgumu neatbrīvo Pircēju no savu saistību izpildes un nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. Daļēja saistību izpilde vai tiesību daļēja izmantošana neizslēdz pilnīgu saistību izpildi vai tiesību izmantošanu nākotnē.

19.7. Šos Noteikumus un Pušu savstarpējās attiecības, kuru pamatā ir šie Noteikumi (ieskaitot Līguma noslēgšanas, spēkā esamības, spēkā neesamības, izpildes un izbeigšanas jautājumus) regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

19.8. Visi strīdi, domstarpības vai pretenzijas, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risināti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem tiesā pēc Pārdevēja reģistrācijas vietas.

19.9. Visi teksti un attēli, kas publicēti Interneta veikalā florivita.com, ir aizsargāti ar Latvijas tiesību aktiem un ir Pārdevēja intelektuālais īpašums.

Pievienoties gaidīšanas sarakstam Mēs jūs informēsim, kad prece būs atkal pieejama. Lūdzu, atstājiet savu derīgu e-pasta adresi un tālruņa numuru zemāk.
0
Pirkumu grozs
Iepirkumu grozs vēl tukšsJūsu pirkumu grozs ir tukšs
Pievienot kuponu